Inwestor zastępczy na Twojej budowie

Rola inwestora zastępczego w budownictwie znana jest nie od dziś - wiele dużych obiektów użytku publicznego powstaje przy jego udziale. Jednak budowa domu to także wielkie wyzwanie, zwłaszcza dla kogoś, kto robi to po raz pierwszy.

Planujesz budowę domu, ale przeraża Cię nadzorowanie przebiegu poszczególnych etapów inwestycji? Skorzystaj z usług inwestora zastępczego RG System! Przeczytaj artykuł i dowiedz się, czym zajmuje się osoba na tym stanowisku oraz jakie korzyści wynikają z podjęcia takiej współpracy.

Kultowy projekt nowoczesnego domu z belkowaniem HOMEKONCEPT 26
PROJEKT DOMU HOMEKONCEPT 26.
AUTOR PROJEKTU: ARCH. JACEK NIEBIESZCZAŃSKI
Pomoc inwestora zastępczego przy budowie HOMEKONCEPT

Kim jest inwestor zastępczy?

Inwestorem zastępczym może być osoba lub firma, która na podstawie umowy z inwestorem bezpośrednim realizuje za niego wszystkie czynności, które ten winien wykonać w ramach procesu budowlanego. Innymi słowy, inwestor zastępczy to organizator procesów inwestycyjnych, który może włączyć się w proces inwestycyjny na dowolnym etapie budowy. Niemniej jednak powszechnie przyjmuje się, że do jego obowiązków zalicza się wybór lokalizacji, koordynowanie przebiegu prac budowlanych, przygotowanie dokumentacji oraz uczestniczenie w odbiorach budynku.

Umowa o zastępstwo inwestycyjne

W celu zawarcia współpracy z inwestorem zastępczym koniecznie jest sporządzenie umowy cywilnoprawnej, czyli tzw. umowy o zastępstwo inwestycyjne, w ramach której inwestor bezpośredni ceduje część swoich praw lub obowiązków na inwestora zastępczego. Istnieją dwa typy takiego kontraktu - powierniczy lub przedstawicielski, w którym inwestor zastępczy pełni dodatkowo rolę pełnomocnika.

Zadania inwestora zastępczego zależą od treści zawartej z nim umowy, jednak w każdym przypadku są pochodną praw i obowiązków inwestora bezpośredniego, które wynikają z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. dotyczącej Prawa budowlanego.

Do zadań inwestora bezpośredniego należą:

 • zorganizowanie procesu budowy - uwzględniając zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach,
 • zapewnienie opracowania projektu budowlanego i stosownie do potrzeb innych projektów przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami,
 • zapewnienie objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,
 • zapewnienie opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami,
 • zapewnienie wykonania i odbioru robót budowlanych przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami,
 • zapewnienie nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami - w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi.

Dla kogo?

Skorzystanie z usług inwestora zastępczego to idealne rozwiązanie dla osób, które nie dysponują czasem na prowadzenie inwestycji, jak i wiedzą na temat tego procesu. Jeśli nie czujesz się na siłach, żeby doglądać poszczególnych etapów postępowania prac, warto zastanowić się, czy nie powierzyć tego osobom, które są wyposażone w obszerną wiedzę z zakresu branży budowlano-instalacyjnej, także od strony prawnej.

W zakres kompetencji inwestora zastępczego wchodzą kwestie wykraczające poza funkcje uwzględnione w Prawie budowlanym. Zasadnicza jest komunikacja z inwestorem bezpośrednim, oraz rekomendowanie działań naprawczych, które będą zapobiegać potencjalnym zagrożeniom. Wszystko po to, aby inwestor posiadał pełną wiedzę o stanie faktycznym poszczególnych etapów budowy i mógł w razie potrzeby podjąć właściwą decyzję.

Zakres obowiązków inwestora zastępczego

Inwestor zastępczy podejmuje określony wachlarz czynności, do których upoważnia go inwestor, dlatego tak ważne jest doprecyzowanie obowiązków w treści zawieranej z nim umowy cywilnoprawnej. W dużym skrócie zadaniem inwestora zastępczego jest finalne doprowadzenie do zrealizowania inwestycji budowlanej. Począwszy od fazy projektu aż do zakończenia budowy, RG System jako inwestor zastępczy gwarantuje całkowite zabezpieczenie interesów inwestora na wszystkich etapach procesu budowlanego.

W ramach umowy o zastępstwo inwestycyjne najczęściej pojawiają się zobowiązania do dokonywania następujących czynności:

 • skompletowanie dokumentacji oraz pozyskiwanie pozwolenia na budowę,
 • wybór i zawieranie umów z wykonawcami robót budowlanych (ewentualnie wybór generalnego wykonawcy i zawarcie z nim umowy),
 • dokonywanie zawiadomień i zgłoszeń - które wymagają przepisy prawa,
 • nadzorowanie procesu budowlanego - w tym dostawa materiałów i urządzeń, których dostarczenie leży w obowiązkach inwestora finansującego,
 • wykonywanie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji,
 • dokonywanie odbiorów częściowych i końcowych budynków -odbiorów technicznych i prób instalacji innych urządzeń,
 • dokonywanie rozliczeń z generalnym wykonawcą/wykonawcami poszczególnych robót,
 • udział w procesie uzyskiwania wszelkich koniecznych decyzji, pozwoleń, opinii i uzgodnień organów administracji publicznej.

Rola kierownika budowy

Wybór projektu domu

Jednak zanim przyjdzie czas na koordynowanie poszczególnych etapów budowy, konieczne jest wybranie gotowego projektu domu, dopasowanego do działki oraz Twoich wymagań i potrzeb. Co ważne, firma świadcząca usługi inwestora zastępczego może wesprzeć Cię w konsultacjach już na wczesnym etapie planowania realizacji budowlanej – opcjonalnie także pod względem doradztwa w kwestii finansowania inwestycji.

Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanej

Inwestor zastępczy odpowiada za przestrzeganie przepisów, odpowiednią dokumentację oraz jakość wykonania poszczególnych prac. Może on także ubiegać się w imieniu inwestora o pozyskanie zgód oraz pozwoleń na budowę. W zakresie budowlanym, czyli samej realizacji, inwestor zastępczy realizuje szeroko rozumiany nadzór inwestorski, uwzględniając przy tym dostawy materiałów oraz weryfikację ich właściwości użytkowych.

Doświadczeni inspektorzy wiedzą, jakie wyroby budowlane są zgodne z założeniami projektowymi i wiedzą, które uznać za wadliwe. W przypadku zaawansowanych umów, osoba piastująca stanowisko inwestora zastępczego może być dodatkowo odpowiedzialna za rozliczanie się z wykonawcami poszczególnych robót.

Inwestor zastępczy - kompleksowa obsługa inwestycji budowlanej

Korzyści wynikające ze współpracy

Korzyści wynikających z współpracy z inwestorem zastępczym jest naprawdę sporo. Największą z zalet jest oczywiście oszczędność czasu i wygoda w prowadzeniu inwestycji, bowiem inwestor zastępczy przejmuje część lub całość obowiązków związanych z doprowadzeniem inwestycji do końca. Kolejnym atutem skorzystania z usług IZ jest profesjonalny nadzór budowlany, biorąc pod uwagę wiedzę i doświadczenie osoby na w/w stanowisku. Dzięki temu inwestor nie musi angażować się w takie zagadnienia jak materiałoznawstwo budowlane czy czasochłonne poszukiwania ekipy budowlano-wykończeniowej.

Inspektor posiadający stale aktualizowaną wiedzę branżową jest w stanie pokierować Inwestorem i doradzić mu w temacie zmian w aspekcie technicznym i kosztowym. Wprawne oko podczas oceny obiektów w okresie ich eksploatacji wychwyci konsekwencje błędów powstałych jeszcze na etapie budowy. Ta wiedza z zakresu utrzymania obiektów pozwala inspektorowi zastępczemu odpowiednio wcześnie ostrzec inwestora przed pułapkami błędnych decyzji i sprawić, aby wydatkowanie kapitału inwestycyjnego było jak najbardziej optymalnie.

Kilka słów podsumowania

Chyba nikt nie ma wątpliwości co do faktu, że realizacja przedsięwzięcia jakim jest budowa domu jest procesem absorbującym i wymagającym dużej wiedzy. Zawiłości prawa budowlanego i jego liczne nowelizacje, a także nowe technologie systemów budowy nie ułatwiają sprawy przyszłym budującym - stąd wzrost zapotrzebowania na specjalistów takich jak inwestor zastępczy, którzy czują się w tej specyficznej branży jak ryba w wodzie.

Chcesz zaoszczędzić czas i zyskać pewność co do bezpiecznego procedowania budowy wymarzonego domu „pod klucz”? Postaw na kompleksową opiekę nad inwestycją firmie RG System, która z powodzeniem przeprowadzi Cię przez wszystkie etapy procesu budowy.

Komentarze

Brak komentarzy

Musisz być zalogowany aby dodawać komentarze.

powrót do artykułów
Zaciekawił Cię ten artykuł

Zobacz inne artykuły

STREFA PARTNERA HK
5 kwietnia 2024

STOLARKA DO TWOJEGO DOMU

AKTUALNOŚCI HOMEKONCEPT
12 marca 2024

Koszty budowy domu 2024

STREFA PARTNERA HK
5 marca 2024

NOWOŚĆ – dachówka ceramiczna SIMPLA NUANCE w kolorze łupka angobowana