Analiza WZ i MPZP

 

Bezpłatne usługi projektowe - Analiza WZ i Miejscowego planu zagospodarowania terenu

Dom z ogrodem to marzenie wielu z nas. Czasami decyzja o realizacji marzenia o własnym domu dojrzewa latami, a niekiedy jest to szybka odpowiedź na to co przyniósł los. Jednak w każdym przypadku przed rozpoczęciem budowy trzeba przemyśleć i rozpatrzyć trzy najważniejsze kwestie: wybór projektu (który będzie dopasowany do naszych potrzeb i możliwości finansowych), usytuowanie domu na działce oraz formalne ograniczenia naszej działki narzucone przez gminę (w formie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – MPZP lub w przypadku jego braku – w formie indywidualnych Warunków zabudowy – WZ).

Jeśli przeanalizujesz te trzy aspekty unikniesz wielu niespodzianek przy adaptacji budynku i pozwoleniu na budowę.

Analiza MPZP – czym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Miejscowy plan zagospodarowanie przestrzennego to dokument, który zgodnie z wytycznymi obowiązującego prawa powinna posiadać każda gmina w Polsce. Składa się z dwóch części – opisowej i rysunkowej. W części opisowej znajdziesz informacje o przeznaczeniu konkretnego terenu, warunki jego zagospodarowania, rodzaju możliwej zabudowy i rozmieszczeniu inwestycji celu publicznego (np. tereny zielone, budynki użyteczności publicznej, etc). Część graficzna to szkic, który odzwierciedla rzeczywisty układ ulic i zabudowy oraz planów ich zagospodarowania wraz ze szczegółową legendą. Taki dokument znajdziesz w swoim Urzędzie Gminy, często jest też umieszczony na stronie internetowej urzędu.

To w tym akcie prawnym zajdziesz informacje dotyczące działki, którą posiadasz lub którą planujesz kupić. Zawarte są w nim wymogi dotyczące budynku i jego usytuowania – czyli np. powierzchni działki, którą możesz zabudować, powierzchni biologicznie czynnej, kąta nachylenia dachu, odległość budynku od drogi, obowiązującej lub nieprzekraczalnej linii zabudowy, etc. Dokument dokładnie precyzuje przeznaczenie terenów na działkach sąsiednich – czy np. na działce obok będzie można wybudować zakład produkcyjny lub usługowy. Są tam też różnego rodzaju informacje dodatkowe dotyczące dróg, układów komunikacyjnych, terenów zielonych, etc.

Jeśli Twoja działka lub działka, którą planujesz kupić nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, wówczas musisz wystąpić do urzędu o wydanie Warunków zabudowy (WZ). Możesz to zrobić nawet nie będąc właścicielem działki, a gotowe wzory wniosków są zazwyczaj dostępne w urzędach gminy. Dokument ten zawiera analogiczne informacje jak Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ale jest wydawany dla konkretnej nieruchomości. W szczególności ważne informacje dotyczą budynku, jaki na danej działce można wybudować, jak należy zagospodarować teren, ile terenu przeznaczyć na zieleń i wielu innych szczegółów dotyczących inwestycji. Jaki musi być kolor i kształt dachu albo czy możesz wybudować szambo lub przydomową oczyszczalnię, czy też w pobliżu jest sieć kanalizacyjna, do której możesz się podłączyć.

 

Skontaktuj się z HomeKONCEPT zanim kupisz gotowy projekt domu

Jeżeli masz wątpliwości jaki budynek możesz wybudować na danej działce, prześlij nam mapę działki i warunki zabudowy lub Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a my przeanalizujemy dokumenty obejmujące Twoją parcelę. Sprawdzimy czy wybrany przez Ciebie gotowy projekt domu spełnia urzędowe wymagania obowiązujące na danym terenie lub zaproponujemy alternatywne opcje dopasowane do Twoich potrzeb i możliwości.

Skontaktuj się z nami, napisz lub zadzwoń. Powiedz nam czego potrzebujesz Ty i Twoja rodzina. Nasi doradcy projektowi odpowiedzą na wszystkie nurtujące Cię pytania i zaproponują projekty dopasowane do Twoich wymagań.

tel. +48 606 228 556

e-mail: studio@homekoncept.pl.