TABLICA BUDOWY

Tablica budowy – jest jednym z niezbędnych elementów każdej budowy podlegającej obowiązkowi uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia budowy.

Tablicę informacyjną należy umieścić na każdej budowie podlegającej obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Musi ona być zamontowana w widocznym miejscu, na wysokości co najmniej 2 metrów, od strony drogi publicznej lub dojazdu do działki. Tablica budowy jest wykonana z powlekanego elastycznego materiału PVC o wymiarach 70×120 cm w kolorze żółtym. Tablica posiada okucia na obrzeżach, które umożliwiają zamocowanie jej na dowolnym podłożu.

Dane umieszczone na tablicy i sposób ich przedstawienia określa dokładnie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

50