System Galeco BEZOKAPOWY w nowoczesnym domu

Kolejne nowelizacje prawa budowlanego, w tym Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 926) co kilka lat zadają projektantom i inwestorom szereg zmian w podejściu do projektowania budynków. W znaczącym stopniu dotyczą one energochłonności budynku. Każdy inwestor planujący budowę musi mieć więc na uwadze nowoczesne rozwiązania techniczne, które przyczynią się do zachowania zero emisyjności obiektu. Jednym z nich jest system rynny ukrytej Galeco BEZOKAPOWY, który prezentujemy w poniższym artykule.

Wymagania dotyczące przegród budowlanych w budynkach, a ukrywanie rur spustowych w elewacji

Od początku 2021 wchodzą w życie między innymi nowe, wyższe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej przegród. Dla ścian zewnętrznych – zmiany dotyczą głównie przegród budynków, w których pobyt ludzi jest stały (temperatura powyżej 16oC). Zmiany wymagań w tym zakresie obrazuje poniższa tabela (Dz.U. 2013 poz. 926):

Kluczową ideą systemu rynny ukrytej Galeco BEZOKAPOWY jest schowanie rynny w okapie, a rury spustowej w zewnętrznej warstwie ściany budynku. Ze względu na szerokość układu rynny z hakiem i maskownicy, minimalna szerokość warstwy zewnętrznej (ocieplenia plus okładzina) wymagana do zamontowania systemu wynosi 16 cm. Sposób wyprowadzenia rury z odpływu oraz prostokątny (7cm x 8cm), ergonomiczny przekrój rury pozwala projektantowi na ukrycie elementu w zewnętrznej warstwie ściany budynku oraz wymusza na wykonawcy montaż rur tak, aby nie następowała ucieczka ciepła z budynku poprzez otwarty pion odprowadzający wodę deszczową. Opisaną sytuację obrazuje poniższy przekrój na przykładzie ściany dwuwarstwowej.

Nowoczesny dom HomeKONCEPT z systemem rynny ukrytej Galeco BEZOKAPOWY
Rys 1. Przekrój ściany dwuwarstwowej obrazujący system rynny ukrytej Galeco BEZOKAPOWY.

Warto tu wspomnieć o częstym błędzie inwestorów i wykonawców wynikającym z niezrozumienia zasad fizyki budowli. Obawa przed zamarznięciem wody w ukrytej rurze powoduje, że montuje się ją bezpośrednio na ścianie nośnej w taki sposób, aby jak największa warstwa ocieplenia znajdowała się pomiędzy zewnętrzną płaszczyzną elewacji, a rurą (potocznie „ocieplamy” rurę). Należy pamiętać, że rura to otwarta, pionowa pustka powietrzna, w której ciepłe powietrze unosi się do góry (konwekcja cieplna). Norma PN EN ISO 6946 „Komponenty Budowlane i elementy budynku Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metody Obliczania.” traktuje taką sytuację w obliczeniach cieplno-wilgotnościowych jako zewnętrzną powierzchnię ściany, a nie zamkniętą pustkę powietrzną stanowiącą izolator. Stąd, w sytuacji wyżej opisanej, ciepło poprzez słabo albo w ogóle nieocieploną ścianę nośną dostaje się do rury spustowej i ucieka z budynku. W wyniku tego pojawia się w przegrodzie mostek termiczny (straty cieplne), a punkt rosy może przenieść się na wewnętrzną powierzchnię przegrody, dając efekt zawilgocenia ściany w środku pomieszczenia, co powoduje grzyb i przemarzanie ścian. Dlatego Galeco zaleca, aby w systemie BEZOKAPOWYM rura montowana była w taki sposób, aby pomiędzy nią a główną ścianą budynku wykorzystano jak największą ilość materiału izolacyjnego o jak najkorzystniejszym współczynniku λ (np. PIR, PUR). Ograniczy to wielkość start ciepła i zrekompensuje ubytki grubości ocieplenia. Rurę chowamy, ale nie ocieplamy!

System Galeco BEZOKAPOWY posiada Krajową Ocenę Techniczną dotyczącą możliwości chowania rur systemu w ścianie ocieplonej (ITB-KOT-2019-0845). Rozwiązanie to można stosować jako system rynien i rur ukrytych, który gwarantuje szczelność systemu szczególnie w ścianie, oczywiście przy zachowaniu zasad montażu, o których mówi instrukcja montażu producenta. Czasami jednak spotyka się rozwiązania zastępcze. Najczęściej stosowane są wtedy do odprowadzania wody jako ukryte rury kanalizacyjne o średnicy 11 cm. W takim przypadku, w stosunku do rury Galeco BEZOKAPOWY, która ma wymiar w kierunku ściany 70 mm, zabierana jest grubość ocieplenia: 11 cm-7 cm=4 cm. Efekt ten może być szczególnie dotkliwy, kiedy grubość zewnętrznego ocieplenia ściany wynosi 15 cm. Wtedy pomiędzy schowaną rurą kanalizacyjną, a główną ścianą budynku zostaje ledwie 1-2 cm, co nie daje szans na skutecznie zlikwidowanie mostka termicznego.

Chowanie rury w elewacji może mieć istotny wpływ na parametry cieplne przegrody. Poniżej dla przykładu analiza współczynnika Uo ściany z bloczków 24 cm i ocieplonej styropianem EPS80 gr. 20 cm, ściany ocieplonej z ukrytą rurą Galeco BEZOKAPOWY oraz z okrągłą rurą kanalizacyjną o średnicy 11 cm. Analiza z uwzględnieniem zastosowania właściwych materiałów izolacyjnych eliminujących w sposób maksymalny ubytki cieplne.

Obliczenia Uo dla ściany z bloczków silikatowych gr. 24 cm i ocieplonej styropianem EPS80

Uo = 1/ ( 5,60 + 0,13 + 0,04 ) = 0,17 W/(m2*K ) < Udop = 0,20 W/(m2*K ) – wymagania spełnione

Obliczenia Uo dla ściany jak wyżej z ukrytą rurą 7 cm x 8 cm Galeco BEZOKAPOWY

Uo = 1/ ( 5,02 + 0,13 + 0,04 ) = 0,19 W/(m2*K ) < Udop = 0,20 W/(m2*K ) – wymagania spełnione

Obliczenia Uo dla ściany jak wyżej z ukrytą rurą kanalizacyjną 11 cm

Uo = 1/ ( 3,2 + 0,13 + 0,04 ) = 0,30 W/(m2*K ) > Udop = 0,20 W/(m2*K ) – NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ!

Jak widać obowiązujące od nowego roku wymogi współczynnika UC(max) dla ścian zewnętrznych, wymuszają stosowanie coraz grubszych warstw izolacji cieplnej lub stosowania materiałów o coraz lepszych współczynnikach λ. W podanym przykładzie ściana ocieplona styropianem gr. 15 cm nie spełniłaby tego wymogu. Warto też zauważyć, że rozwiązanie systemu Galeco BEZOKAPOWY związane z ukryciem pionu spustowego nie wpływają negatywnie na izolacyjność całej przegrody i przez to spełniają restrykcyjne wymagania dla nowo projektowanych w 2021 r. budynków.

Galeco w Twoim HOMEKONCEPT

Zainteresowało Cię to nowoczesne rozwiązanie i chciałbyś zastosować je w swoim domu HOMEKONCEPT? System orynnowania Galeco BEZOKAPOWY to nowatorstwo na najwyższym poziomie, idealnie dopasowane do naszych nowoczesnych projektów. Skontaktuj się z naszym partnerem! >>

| Materiał partnera |

Skontaktuj się z doradcami projektowymi HOMEKONCEPT

Komentarze

Brak komentarzy

Musisz być zalogowany aby dodawać komentarze.

powrót do artykułów
Zaciekawił Cię ten artykuł

Zobacz inne artykuły

AKTUALNOŚCI HOMEKONCEPT
22 listopada 2023

Koszty budowy domu 2023

HOMEKONCEPT INSPIRUJE
21 listopada 2023

Dom stodoła z antresolą - poznaj jego charakterystykę i zalety!

STREFA PARTNERA HK
21 listopada 2023

Dach dwuspadowy – modne i ekonomiczne rozwiązanie. Poznaj jego najważniejsze zalety.