Istotne i nieistotne odstąpienia od projektu budowlanego

Budowa domu to przedsięwzięcie, na które składa się wiele. Wiele pracy, wiele czasu, wiele przewertowanej dokumentacji... Większość sytuacji można przewidzieć i rozwiązać odpowiednio wcześnie (czy to na etapie wyboru gotowego projektu domu czy w trakcie procesu projektowego jeśli mowa o projekcie indywidualnym). Czasami jednak zdarza się tak, że inwestor w trakcie prac na budowie musi odstąpić od zatwierdzonego projektu i dostosować go do wynikłej sytuacji. A co za tym idzie - wykonać roboty budowlane niezgodnie z dokumentacją projektową, na podstawie której otrzymał decyzję o pozwoleniu na budowę. Co zrobić w takiej sytuacji? Czym są zmiany istotne i nieistotne? Czytaj dalej!

Nowoczesny projekt domu z elewacją z czarnego drewna - HOMEKONCEPT 94 A

Klasyfikacja zmian w projekcie budowlanym

Projektant kwalifikuje planowane odstąpienie od zatwierdzonego projektu jako zmianę istotną bądź nieistotną. W przypadku uznania zmiany za nieistotną, zobowiązany jest do naniesienia informacji w części graficznej i opisowej projektu architektoniczno-budowlanego oraz zagospodarowania działki lub terenu. W takiej sytuacji nie ma konieczności ubiegania się o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dokonywania ponownego zgłoszenia.

Jeżeli mowa o zmianie istotnej, konieczne jest wstrzymanie budowy do czasu uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę lub skutecznego zgłoszenia.

Nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami za zmiany nieistotne w zatwierdzonym projekcie budowlanym uznaje się odstąpienie dotyczące m.in.:

 • elewacji domu i modyfikacji w obrębie jej wykończenia,
 • rodzaju pokrycia dachowego,
 • technologii budowy,
 • rodzaju użytych materiałów (jeśli nie wpłynie to na wielkość domu i nie wpłynie negatywnie na parametry techniczne budynku),
 • funkcji pomieszczeń np. zamiany jednego z pokoi na dodatkową łazienkę,
 • przebiegu instalacji wodnej, elektrycznej, ogrzewania, przygotowywania ciepłej wody albo też lokalizacji kotłowni,
 • liczby i rodzaju okien, ilości drzwi, kształtu oraz wielkości otworów okiennych (na ścianach oddalonych od granicy działki o minimum 4 m),
 • wysokości, długości lub szerokości obiektu budowlanego poniżej 2%.

Istotne odstępstwa od projektu budowlanego

Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu architektoniczno-budowlanego/projektu zagospodarowania działki/terenu lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę wiąże się ze sporymi komplikacjami. Konieczne w tej sytuacji jest uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlany.

W przypadku, kiedy budowa była realizowana na podstawie zgłoszenia, do którego organ administracji architektoniczno-budowlany nie wniósł sprzeciwu, konieczne jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie ponownego zgłoszenia.

Przepisy związane z uzyskaniem zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę lub ponownym zgłoszeniu stosuje się odpowiednio do zakresu zmiany.

Jako istotne odstąpienie od projektu architektoniczno-budowlanego lub zagospodarowania działki uznaje się:

 • zwiększenie obszaru oddziaływania obiektu poza działkę,
 • zmiany dotyczące charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego tj. powierzchnia zabudowy powyżej 5%, wysokość, długość lub szerokość powyżej 2%, liczba kondygnacji,
 • zmiany warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne,
 • zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 • odstąpienie od ustaleń Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa miejscowego lub warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • zmiany wymagające otrzymania decyzji, pozwoleń lub uzgodnień wymaganych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonania zgłoszenia (nie stosuje się, jeżeli zmiana w odpowiednim zakresie została uzgodniona pod względem ochrony przeciwpożarowej, zatwierdzona przez konserwatora zabytków lub inspektora sanitarnego),
 • zmiany źródła ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej (ze źródła zasilanego paliwem ciekłym, gazowym, odnawialnym źródłem energii lub z sieci ciepłowniczej na źródło opalane paliwem stałym).

Nowoczesny dom HOMEKONCEPT 36 - realizacja

rEALIZACJA PROJEKTU DOMU HOMEKONCEPT 36 L.

Zmiany w projektach domów HOMEKONCEPT

Gotowe projekty domów HOMEKONCEPT chronione są prawem autorskim. Jeśli jednak któryś z naszych projektów szczególnie Cię oczarował, ale już teraz wiesz, że jest kilka rzeczy, które wymagają dopasowania do potrzeb Twojej rodziny – nic straconego! Do dokumentacji projektowej wpisujemy wykaz zmian, które nie wymagają osobnej zgody autora. Ma to na celu ułatwienie inwestorowi dostosowanie projektu wraz z architektem adaptującym. Na pozostałe – te trudniejsze - nasza pracownia wystawi potrzebną zgodę. Tak by nasz HOMEKONCEPT był TWOIM domem i spełnił wszystkie marzenia! :)

Doradca techniczny HOMEKONCEPT

Komentarze

Brak komentarzy

Musisz być zalogowany aby dodawać komentarze.

powrót do artykułów
Zaciekawił Cię ten artykuł

Zobacz inne artykuły

AKTUALNOŚCI HOMEKONCEPT
22 listopada 2023

Koszty budowy domu 2023

HOMEKONCEPT INSPIRUJE
21 listopada 2023

Dom stodoła z antresolą - poznaj jego charakterystykę i zalety!

STREFA PARTNERA HK
21 listopada 2023

Dach dwuspadowy – modne i ekonomiczne rozwiązanie. Poznaj jego najważniejsze zalety.