Energooszczędny dom – czym jest standard WT 2021?

Proces wprowadzania nowych wytycznych dotyczących energooszczędności budynków rozpoczął się już wiele lat temu. Unia Europejska wyznaczyła sobie wspólny cel – projektowanie i budowanie TYLKO budynków o niemal zerowym zużyciu energii! W formie rozporządzenia został określony szereg wymagań dotyczących efektywności energetycznej budynków. Ale jakie to ma znaczenie dla statystycznego Kowalskiego? O szczegółach przeczytasz w naszym artykule.

Nowy standard energetyczny budynków jest następstwem wprowadzenia trzeciej już dyrektywy unijnej dotyczącej efektywności energetycznej. W Polsce standard ten określają Warunki techniczne (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690)).

Sam proces wprowadzania nowych wytycznych rozpoczął się już w 2012 roku, a kraje Unii Europejskiej stopniowo dostosowywały swoje przepisy lokalne do zawartych w rozporządzeniu założeń. Dyrektywa określiła wymagania dotyczące efektywności energetycznej projektowanych i budowanych budynków oraz zdefiniowała budynek o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB). Do poszczególnych krajów członkowskich należało natomiast opracowanie metod w jaki sposób należy to osiągnąć.

Parametry budynku według WT 2021 – definicje

Parametrami określającymi standard nZEB stały się wartości wskaźników:

  • EU – wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową,
  • EK – wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową,
  • EP – wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną.

Wskaźnik EU określa ilość energii efektywnie wykorzystywanej do zapewnienia projektowanej temperatury w poszczególnych pomieszczeniach budynku oraz projektowanej temperatury ciepłej wody użytkowej, bez uwzględnienia sprawności i rodzaju źródła ciepła. Wskaźnik ten charakteryzuje efektywność izolacyjną budynku (bilans zysków i strat ciepła, szczelność).

Wskaźnik EK określa zapotrzebowanie budynku na energię wykorzystywaną do zapewnienia ogrzewania i wentylacji budynku oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej z uwzględnieniem sprawności danego źródła ciepła. Na podstawie tego wskaźnika możemy obliczyć realne koszty dostarczenia energii na m2 powierzchni budynku.

Wskaźnik EP określa zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Kwestia oświetlenia jest uwzględniana w budynkach zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, budynkach gospodarczych, produkcyjnych i magazynowych. W budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych nie jest brane pod uwagę. W przypadku projektów HOMEKONCEPT dokumentacja nie zawiera projektu chłodzenia, dlatego w charakterystyce również jest to pomijane.

Co wpływa na wartość wskaźnika EP?

Na wartość wskaźnika EP wpływ mają takie czynniki jak m.in.:

  • lokalizacja inwestycji (warunki klimatyczne),
  • usytuowanie budynku względem stron świata,
  • parametry termiczne przegród budynku,
  • usytuowanie domu na działce,
  • źródło ciepła,
  • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła,
  • jakość projektowanych systemów.

Zgodnie z Warunkami technicznymi obowiązującymi od 2021 r. maksymalna wartość EP wynosi 70 kWh/(m2rok).

WT 2021 – w trosce o środowisko

Wykorzystanie odnawialnych źródeł ciepła i ekologiczne rozwiązania to główne z założeń dyrektywy. Określenie wartości EP na podanym powyżej poziomie ma na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko spowodowanego ogrzewaniem, wentylacją, chłodzeniem oraz przygotowaniem ciepłej wody użytkowej. Osiągnięcie tej wartości umożliwia zastosowanie przyjaznych środowisku źródeł ciepła.

Od początku 2021 roku zaczynają obowiązywać również przepisy zaostrzające parametry termoizolacyjne przegród budynku. Wartość współczynnika przenikania ciepła (U) poszczególnych przegród była zmniejszana stopniowo, począwszy od 2014 roku, przez przejściowe wartości w roku 2017, aż do osiągnięcia zakładanych wartości w 2021 r. Poniższe tabelki prezentują zmiany wartości współczynników przenikania ciepła poszczególnych przegród.

Standard WT 2021 – wartości współczynnika przenikania ciepła dla przegród budynku HomeKONCEPT
Tabela 1. Wartości współczynnika przenikania ciepła U dla podstawowych przegród budynku.
w HomeKONCEPT zadbano o to, by w projektach parametry te były jeszcze niższe.
Standard WT 2021 – wartości współczynnika przenikania ciepła dla stolarki okiennej i drzwiowej w projektach HomeKONCEPT
Tabela 2. Wartości współczynnika przenikania ciepła U dla stolarki okiennej i drzwiowej.
W projektach HomeKONCEPT wartości te są niższe.

Standard WT 2021 w Polsce

Etapowe wprowadzanie zmian miało na celu zwiększanie świadomości projektantów, wykonawców i inwestorów oraz dostosowanie parametrów technicznych materiałów i technologii budowlanych.

Przepisy WT zaczynające obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. wprowadzają nowy standard budownictwa w Polsce. W myśl rozporządzenia budynki mają posiadać niskie zapotrzebowanie na energię do celów użytkowych oraz być przyjazne środowisku. Kilkuletni okres przejściowy pozwolił uczestnikom procesu budowlanego stopniowo wdrażać nowe normy budownictwa. Większe nakłady inwestycyjne niż jeszcze kilka lat temu, procentują w późniejszym czasie na etapie eksploatacji budynku.

Projekty HOMEKONCEPT są zgodne z WT 2021!

Gotowe projekty domów HOMEKONCEPT spełniają warunki WT 2021
Zgodność z WT 2021.

Projekty domów HOMEKONCEPT są w pełni przygotowane na wchodzące w życie zmiany i już teraz spełniają wytyczne WT 2021. Budowane zgodnie z nowymi trendami pozwalają osiągnąć nie tylko niższe koszty użytkowania, ale także komfort cieplny i zdrowe warunki życia w budynku bezpiecznym dla środowiska. Jeżeli nadal szukasz idealnego projektu domu dla swojej rodziny, skorzystaj z naszego formularza doboru projektu i postaw na nowoczesne rozwiązania zgodne ze standardem WT 2021.

HOMEKONCEPT Projekty domów nowoczesnych - kontakt z doradcą

Komentarze

Brak komentarzy

Musisz być zalogowany aby dodawać komentarze.

powrót do artykułów
Zaciekawił Cię ten artykuł

Zobacz inne artykuły

AKTUALNOŚCI HOMEKONCEPT
22 listopada 2023

Koszty budowy domu 2023

HOMEKONCEPT INSPIRUJE
21 listopada 2023

Dom stodoła z antresolą - poznaj jego charakterystykę i zalety!

STREFA PARTNERA HK
21 listopada 2023

Dach dwuspadowy – modne i ekonomiczne rozwiązanie. Poznaj jego najważniejsze zalety.