Od 1 stycznia 2017 r. budujemy bardziej energooszczędnie!

Od 1 stycznia 2017 r. budujemy bardziej energooszczędnie!

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – od 1 stycznia 2017 r. ulegają zmianie maksymalne wartości wskaźnika EP określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną potrzebną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia i przygotowywania ciepłej wody użytkowej.

Dla budynków jednorodzinnych od 1 stycznia 2017 r. przyjmuje się maksymalną wartość wskaźnika EP na poziomie nie przekraczającym 95 kWh/m² rok.

Dodatkowo wartości współczynnika przenikania ciepła U ścian zewnętrznych, dachów (stropodachów) i podłóg dla pomieszczeń ogrzewanych w budynkach mieszkalnych nie mogą przekroczyć:

U ścian 0,23 W/m² K
U dachu 0,18 W/m² K
U podłóg 0,30 W/m² K

Wszystkie projekty domów HomeKONCEPT odpowiadają nowym przepisom obowiązującym od 1 stycznia 2017 r.

Projekty domów HomeKONCEPT mają bardzo dobre docieplenie ścian, dachu i podłóg oraz stolarkę okienną o podwyższonych parametrach izolacyjnych. Większość projektów jest wyposażona w system wentylacji mechanicznej, dzięki czemu do wszystkich pomieszczeń dostarczane jest systematycznie przefiltrowane, świeże powietrze, a ciepło ze zużytego powietrza jest odzyskiwane przez system rekuperacji i wykorzystywane ponownie do ogrzewania. Tak zaprojektowane domy zużywają mniej energii, są tańsze w eksploatacji i przyjazne dla środowiska naturalnego.

W ofercie Pracowni dostępne są również rozwiązania instalacyjne dodatkowo zwiększające energooszczędność domów takie jak: projekt ogrzewania pompą ciepła, projekt instalacji solarnej, ogrzewanie kominkowe z DGP lub płaszczem wodnym. Można je zamówić otwierając zakładkę dodatki na karcie każdego projektu. Zobacz pełną ofertę projektową HomeKONCEPT>>>

Zapisz

Zapisz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *