Zagospodarowanie terenu


Każda budowa zaczyna się od działki. 


To pierwszy i niezwykle ważny element całej inwestycyjnej układanki. Płynący z niej zysk zależy od prawidłowego zagospodarowania terenu, korzystnego usytuowania budynków i przygotowania układu drogowego. 


HOMEKONCEPT pomaga już od startu. Wspólnie z naszymi doradcami projektowymi przeanalizujesz wszystkie możliwości Twojej działki inwestycyjnej. Zastanowisz się jakie projekty będą odpowiednie. Co i jak wybudować? Czy wszystko będzie spójne z decyzjami administracyjnymi? 


Przyślij nam mapę do celów projektowych lub numer działki, na której planujesz inwestycję. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania i wskażemy, jak w pełni wykorzystać cały potencjał działki.


Przykłady zagospodarowania terenu

Potrzebujesz wsparcia przy zagospodarowaniu działki inwestycyjnej?

Z HOMEKONCEPT możesz przeanalizować możliwości inwestycyjne działki oraz wybrać projekt, który w pełni wykorzysta jej potencjał.

Sprawdzimy ile domów możesz na niej wybudować, zaplanujemy system drogowy i sprawdzimy czy inwestycja spełni warunki dotyczące powierzchni biologicznie czynnej.

TelefonMail