Projekt w pdf (część architektoniczna)


    Możliwość zamówienia WYŁĄCZNIE po zakupie pełnej dokumentacji projektowej. Projekt w pdf obejmuje część architektoniczną oraz rzut fundamentów. Taki zestaw plików jest bardzo przydatny przy wycenie części prac wykonawców lub na samej budowie, gdy potrzebne jest więcej egzemplarzy danych rysunków.


    Zawartość zestawu plików PDF:

  • rzuty kondygnacji,
  • rzut dachu i więźby dachowej,
  • przekroje budynku,
  • rysunki elewacji,
  • zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej,
  • zestawienie więźby dachowej,
  • rzut fundamentów.


    Pliki pdf z częścią architektoniczną są przesyłane na wskazany adres e-mail.

Cena - 0

Zobacz pozostałe dodatki: