Promocje

Wakacyjny rabat – 500 zł na wszystkie projekty domów

obowiązuje od 3 sierpnia 2020 r. do godz. 00.00 do 20 sierpnia 2020 r. do godz. 24.00.

Regulamin

1. Organizatorem promocji jest firma: HOMEKONCEPT Sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Krakowie, 31-559, ul. Grzegórzecka 67F/1, NIP: 675-172-44-86, REGON 385583233, KRS 0000826283, reprezentowana przez Marcina Śniegowskiego – Prezesa Zarządu, zwana dalej Organizatorem.

2. Uczestnikami promocji mogą być osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych, które ukończyły 18 lat, w tym także prowadzące działalność gospodarczą, które w okresie trwania promocji zamówią produkty objęte promocją.

3. Czas trwania promocji:  od 3 sierpnia 2020 r. od godz. 00.00 do 20 sierpnia 2020 r. do godz. 24.00 – decyduje data rejestracji zamówienia.

4. W ramach promocji Uczestnicy mogą zakupić dowolny projekt domu HomeKONCEPT w wersji katalogowej, w lustrzanym odbiciu lub dowolny wariant projektu z rabatem 500 zł od standardowej ceny projektu. Ceny promocyjne są prezentowane na kartach projektu na stronie www.HomeKONCEPT.pl Promocja nie obejmuje projektów garaży. Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

5. Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest złożenie zamówienia na stronie internetowej www.HomeKONCEPT.pl  lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Pracowni HomeKONCEPT.

6. Biorąc udział w promocji, uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

7. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia, odwołania lub też zakończenia promocji w każdym czasie, o czym poinformuje na stronie internetowej www.HomeKONCEPT.pl

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

9. Ostateczna interpretacja treści Regulaminu należy do Organizatora.

Pomożemy Ci wybrać projekt domu – zadzwoń tel: 606 228 556, napisz: studio@HomeKONCEPT.pl lub wypełnij formularz: Bezpłatny dobór projektu