SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI – HomeKONCEPT-G 01

Kompletny kosztorys inwestorski jest kluczowym elementem w trakcie planowania i realizacji tak poważnej inwestycji jaką jest budowa garażu. Dzięki kosztorysowi możemy oszacować wielkość planowanych wydatków i podjąć decyzję o wysokości ewentualnego kredytu.

Przedmiar robót (będący częścią kosztorysu) pomoże nam w wysyłaniu zapytań do firm budowlanych i pozwoli lepiej negocjować ceny za wykonanie poszczególnych prac.

Zalety dokładnego kosztorysu inwestorskiego:

  • możliwość precyzyjnego zaplanowania kosztów budowy oraz ich monitorowanie w trakcie postępu prac na budowie
  • wycena poszczególnych etapów budowy
  • ułatwienie w rozmowach wykonawcami i w trakcie negocjacji cen za roboty i materiały budowlane

W skład kosztorysu wchodzą trzy pliki:

  1. Pełen kosztorys inwestorski w pliku pdf
  2. Przedmiar robót w pliku pdf
  3. Kosztorys w pliku excel – pozwalający dowolnie edytować i zmieniać pozycje kosztorysowe

Nasze kosztorysy obejmują budowę budynku od podstaw do stanu deweloperskiego. Przyjęliśmy średni poziom cen i materiałów dla całego kraju wg stawek Sekocenbudu. Nasze kosztorysy aktualizujemy co roku – aby zawsze były aktualne i dawały realny pogląd na temat kosztów budowy naszego wymarzonego domu.

W kosztorysie instalacje są wyliczone metodą szacunkową – jako 15% całości inwestycji.

Wszystkie ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT w obowiązującej stawce.

Kosztorys wysyłamy mailem razem z projektem domu.

Oczywiście można również zakupić sam kosztorys – zarówno przed zakupem projektu jak i po jego zakupie. W takim wypadku wszystkie pliki z kosztorysem wysyłamy mailem.

W obu przypadkach cena kosztorysu wynosi 100 zł.

100