PROJEKT OGRZEWANIA KOMINKOWEGO

Ogrzewanie kominkowe czyli system dystrybucji gorącego powietrza (DGP) to sposób na rozprowadzenie ciepła z kominka po pomieszczeniach naszego domu.

Działanie ogrzewania kominkowego jest niezwykle proste. W trakcie korzystania z kominka wkład kominkowy mocno się rozgrzewa i oddaje ciepło powietrzu, które znajduje się w jego pobliżu. Powietrze również nagrzewa się od rury spalinowej odprowadzającej spaliny do komina. Ogrzane w taki sposób powietrze jest transportowane kanałami systemu dystrybucji gorącego powietrza DGP do pomieszczeń w naszym domu, efektywnie je ogrzewając. Ciepłe powietrze może być transportowane przy wykorzystaniu sił grawitacji lub w sposób wymuszony (za pomocą wentylatora). Zależy to od odległości ogrzewanych pomieszczeń od kominka oraz założonej efektywności systemu.

Ogrzewania kominkowego nie stosuje się w domach z wentylacją mechaniczną gdyż systemy te po części się uzupełniają. Ponadto system ogrzewania kominkowego może zakłócać pracę wentylacji mechanicznej ze względu na dodatkowe obieg powietrza wewnątrz domu.

Projekt ogrzewania kominkowego jest projektem alternatywnym w stosunku do projektu gotowego, a więc jego zastosowanie może wymagać zmian w projekcie na etapie adaptacji.

Projekt ogrzewania kominkowego obejmuje opis techniczny systemu, rozmieszczenie urządzeń oraz trasę przebiegu przewodów z gorącym powietrzem.