Polityka Prywatności

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest HOMEKONCEPT Sp. z o.o. s.k., z siedzibą: ul. Grzegórzecka 67F/1, 31-559 Kraków, NIP 675-172-44-86

Z kim możesz się skontaktować, aby zapytać o przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych możesz kierować listownie na wskazany powyżej adres lub poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail: studio@homekoncept.pl.

Jak weszliśmy w posiadanie Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe zostały nam udostępnione bezpośrednio przez Ciebie w procesie zakładania konta lub składania zamówienia w sklepie www.HomeKONCEPT.com.pl lub poprzez kontakt bezpośredni za pomocą poczty e-mail lub telefonu.

Czy konieczne jest podawanie nam Twoich danych osobowych?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania zawartej z Tobą umowy, tj. zamówienia bezpłatnego katalogu, otrzymania oferty, zakupu produktów. W celu zawarcia umowy dostępu do konta, a także w celu realizacji zamówienia i dostarczenia zamówionego produktu potrzebujemy Twojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu i adresu e-mail. Jeśli nie podasz nam wyżej wskazanych danych nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy. Podanie przez Ciebie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Jak już wspomnieliśmy wyżej, jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych w celu realizacji zawartej między nami umowy lub do wykonania naszych prawnie uzasadnionych interesów, dla następujących celów:
a. Umożliwiania Tobie korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w tym pełnego korzystania ze sklepu;
b. Umożliwienia Tobie zarejestrowania i zarządzania Twoim kontem w sklepie oraz umożliwienia Ci wglądu w historię Twoich zamówień;
c. Umożliwiania dokonania zakupów w sklepie oraz zamówienia bezpłatnego katalogu;
d. Rozpatrywania Twoich reklamacji i skarg składanych przez Ciebie dotyczących usług świadczonych w sklepie;
e. Kontaktowania się z Tobą w szczególności w celu związanym z realizacją Twoich zamówień;
f. Rozwiązania umowy w tym zamknięciu konta;
g. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na firmie HOMEKONCEPT Sp. z o.o. s.k.

Na postawie prawnie uzasadnionego interesu możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach:
a. Kontaktowania się z Tobą w celach związanych z działaniami marketingowymi;
b. Organizacji konkursów i promocji, w których możesz wziąć udział;
c. Windykacji należności;
d. Służących prowadzeniu przez nas działalności gospodarczej, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk;
e. Prowadzenia postępowań arbitrażowych, mediacyjnych i sądowych;
f. Przechowywania danych dla celów archiwalnych;

Możesz wycofać swoją zgodę w każdej chwili wysyłając informację na adres e-mail studio@homekoncept.pl lub listownie na adres administratora danych.

Jakie przysługują Ci uprawnienia względem Twoich danych osobowych?

Zapewniamy Cię, że masz prawo do:
a. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby;
b. sprostowania danych;
c. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
d. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;
e. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych;
f. przeniesienia Twoich danych osobowych.

Pamiętaj, że w zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

Czy udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, HOMEKONCEPT Sp. z o.o. s.k. udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sklepu.
b. Pozostałym firmom współpracującym ze Sklepem w ramach prowadzonej działalności, a w szczególności biuro księgowe, podmioty świadczące usługi prawne i doradcze, firmy informatyczne zajmujące się utrzymaniem, obsługą, pozycjonowaniem i reklamowaniem Sklepu.
c. za dodatkową zgodą użytkownika firmom współpracującym ze Sklepem w zakresie kredytowania, budowy i wyposażania domu.

Przez jaki okres przechowujemy Twoje dane osobowe?

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez jaki Twoje dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
a. przepisy prawa, które mogą obligować HOMEKONCEPT Sp. z o.o. s.k. do przetwarzania danych przez określony czas;
b. okres niezbędny do utrzymania i obsługi utworzonego konta w sklepie internetowym HomeKONCEPT.com.pl;
c. okres, który jest niezbędny do ochrony interesów HOMEKONCEPT Sp. z o.o. s.k. (administratora danych);
d. okres niezbędny do świadczenia usług przez HOMEKONCEPT Sp. z o.o. s.k. i zapewnienia niezbędnej obsługi klienta;
e. okres, na jaki została udzielona zgoda.

Czy Twoje dane są używane do automatycznego podejmowania decyzji względem Ciebie? Innymi słowy, czy jesteś profilowany?

HOMEKONCEPT Sp. z o.o. s.k. korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany:
a. profilowanie jest wykonywane na podstawie posiadanych danych, w szczególności takich jak: dane dotyczące świadczonych usług, informacje pozyskane za pomocą plików cookie, w tym dane transmisyjne, dane o lokalizacji;
b. profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie będziesz otrzymywać (oferta dopasowana do Twoich potrzeb).