Czym się kierować przy zakupie odpowiedniej działki?

Czym się kierować przy zakupie odpowiedniej działki?

Wybór właściwej działki pod inwestycję budowlaną ma ogromne znaczenie, ponieważ tak ważne parametry jak lokalizacja, kształt i wielkość działki warunkują późniejszy komfort użytkowania nowego domu. Zatem zakup działki powinien być dokładnie przemyślany, a jej lokalizacja i parametry przeanalizowane pod kątem potrzeb inwestora. 

Duże przeszklenia w nowoczesnych domach HomeKONCEPT pozwalają niewątpliwie wydobyć walory działki i otoczenia oraz powiększają optycznie przestrzeń mieszkalną, tworząc niepowtarzalny efekt wizualny, co widać w na przykład w projektach HomeKONCEPT-07 czy HomeKONCEPT-14. Ten charakterystyczny element współczesnej architektury pozwala cieszyć się widokiem, który jest niemal na wyciągnięcie ręki. Jednak lokalizacja działki to nie tylko walory krajobrazowe, będące indywidualną sprawą każdego przyszłego właściciela. Korzystna lokalizacja działki to analiza zorientowania jej według stron świata, dojazd i dostęp do drogi publicznej, bezpośrednie sąsiedztwo, wyposażenie w media lub brak barier umożliwiających ich podłączenie.

Parametry działki, na które należy zwrócić uwagę to nie tylko jej kształt i powierzchnia. Bardzo istotną kwestią jest szerokość działki, ponieważ może okazać się że realizacja projektu budowlanego domu wybranego przez inwestora nie będzie możliwa z uwagi na niekorzystne wymiary. Jednak wąska działka nie przekreśla możliwości jej nowoczesnego i funkcjonalnego zabudowania – w katalogu domów HomeKONCEPT znaleźć można projekty domów nowoczesnych przeznaczonych również na wąską działkę (na przykład projekt domu HomeKONCEPT-25).

Ponadto, należy zwrócić uwagę na ukształtowanie terenu, występowanie skarp i spadków. Ważnym parametrem działki jest też głębokość występowania zwierciadła wody gruntowej oraz sam rodzaj gruntu warunkujący jego nośność, czyli zdolność do przenoszenia obciążeń jakim ten grunt podlega.

Powierzchnia i kształt działki są bardzo istotnymi parametrami, ponieważ warunkują wybór odpowiedniego projektu domu oraz decydują o możliwości wpisania go w teren z zachowaniem odpowiednich odległości od granic działki. Okoliczna zabudowa również nie jest bez znaczenia, ponieważ urzędy często wydają pozwolenia na budowę obiektów o podobnych parametrach do domów sąsiednich.

Kupując działkę należy koniecznie zapoznać się z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego w celu upewnienia się co do możliwości prowadzenia inwestycji na danym terenie oraz zapoznania się z planami gminy odnośnie zagospodarowania okolicznych terenów. Jeżeli na działce, którą inwestor chce kupić występują stare drzewa lub inne zabytkowe obiekty (np. kapliczki) należy sprawdzić ich status prawny, czyli upewnić się, że nie są to pomniki przyrody bądź zabytki, których usunięcie będzie niemożliwe z powodu ich ochrony prawnej.