Projekt kominka z płaszczem wodnym

    

    Teoretycznie kominek z płaszczem wodnym może działać jako główne źródło ogrzewania domu. Ze względów praktycznych takie rozwiązanie jest jednak dość uciążliwe, gdyż wymaga częstego uzupełniania drewna w kominku (a przy tym również magazynowania dużych ilości opału), co przy dłuższej nieobecności w domu jest niemożliwe. W rezultacie kominek z płaszczem wodnym najczęściej jest wykorzystywany jako dodatkowe źródło ciepła (przeważnie działające wraz z kotłem bezobsługowym).


    Kominek z płaszczem wodnym jest w pełni zintegrowany z podstawowym systemem ogrzewania i sterowanie odbywa się automatycznie. Odpowiedni sterownik kieruje obwodami w celu optymalnego gospodarowania energią ze wszystkich źródeł ciepła, tak aby ich działania wzajemnie się uzupełniały. W momencie spadku temperatury wody pochodzącej z kominka automatyczny sterownik włącza pracę kotła, natomiast gdy temperatura w kominku wzrośnie (po dołożeniu drewna), praca kotła zostaje wstrzymana lub zmniejszona.


    Projekt kominka z płaszczem wodnym jest projektem alternatywnym w stosunku do projektu podstawowego, a więc jego zastosowanie może wymagać zmian w projekcie na etapie adaptacji.


    Projekt kominka z płaszczem wodnym obejmuje opis techniczny systemu, schemat instalacji i specyfikację urządzeń.


Cena - 300

Zobacz pozostałe dodatki: