Szczegółowy kosztorys inwestorski

    

    Kompletny kosztorys inwestorski jest kluczowym elementem w trakcie planowania i realizacji tak poważnej inwestycji jaką jest budowa domu. Dzięki kosztorysowi możemy oszacować wielkość planowanych wydatków i podjąć decyzję o wysokości ewentualnego kredytu. Natomiast przedmiar robót (będący częścią kosztorysu) pomoże nam w wysyłaniu zapytań do firm budowlanych i pozwoli lepiej negocjować ceny za wykonanie poszczególnych prac.


    Zalety dokładnego kosztorysu inwestorskiego:

  • możliwość precyzyjnego zaplanowania kosztów budowy oraz ich monitorowanie w trakcie postępu prac na budowie,
  • wycena poszczególnych etapów budowy,
  • ułatwienie w rozmowach wykonawcami i w trakcie negocjacji cen za roboty i materiały budowlane.


    W skład kosztorysu wchodzą trzy pliki:

  • pełen kosztorys inwestorski w pliku pdf,
  • przedmiar robót w pliku pdf,
  • kosztorys w pliku excel – pozwalający dowolnie edytować i zmieniać pozycje kosztorysowe.


    Nasze kosztorysy obejmują budowę budynku od podstaw do stanu deweloperskiego. Przyjęliśmy średni poziom cen i materiałów dla całego kraju wg stawek Sekocenbudu. Nasze kosztorysy aktualizujemy co roku – aby zawsze były aktualne i dawały realny pogląd na temat kosztów budowy naszego wymarzonego domu.


    W kosztorysie instalacje są wyliczone metodą szacunkową – jako 15% całości inwestycji. W projektach z wentylacją mechaniczną jej koszt jest dodany do kosztów instalacji.


    Wszystkie ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT w obowiązującej stawce.


    Kosztorys wysyłamy mailem razem z projektem domu. Oczywiście można również zakupić sam kosztorys – zarówno przed zakupem projektu jak i po jego zakupie. W takim wypadku wszystkie pliki z kosztorysem wysyłamy mailem. W obu przypadkach cena kosztorysu wynosi 350 zł.


Cena - 350

Zobacz pozostałe dodatki: